Urnaí na Nóna – Evening Prayer (in Irish)

Seirbhís Zoom sheachtainiúil
Urnaí na Nóna
ag Séiplíneacht Eaglais na hÉireann Choláiste na Tríonóide,
Dé Céadaoin ag a 6 i.n. le linn an téarma.
Cuir do sheoladh ríomphoist isteach thíos chun eolas rochtain na seirbhíse a fháil.

Weekly Zoom service of Evening Prayer (in Irish)
by the Church of Ireland Chaplaincy of Trinity College, Wednesday at 6pm during term time.
Enter your email address below to receive access information for the service.

Urnaí na Nóna – Click here to get the ZOOM LINK